Fullmakt / medgivande

Fullmakt / medgivande

Med samtycke så medger ni att vi får företräda er gentemot aktuella
spelbolagen samt andra aktörer.
Medgivande sträcker sig löpande.
Medverkan är frivillig och samtycke till medverkan kan när som helst återkallas.
Ni blir i samband med medgivande medlem i föreningen och det är kostnadsfritt.
Sekretess och behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen Och dina uppgifter finns i vår databas och du kan när som helst begära utträde och därmed få dina uppgifter tillbaka och borta från vår databas
Jag är informerad om att behandling av mina personuppgifter kommer att ske, samt att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke.
Genom att kryssa för så godkänner du villkoren och ger oss föreningen rätt att företräda dig som medlem i föreningen.