Samtycke av uppgifter

Samtycke av uppgifter

Vi kommer att använda dina uppgifter som du lämnar för att företrädda dig gentemot spelbolagen och andra företag som samarbetar med dem.
Jag samtycker till att föreningen behandlar mina personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.

Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen (baserad på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi
behandlar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats.