Diagnosen bakom spelmissbruk

Numer klassificeras spelberoende som en beroendesjukdom. För att en person ska diagnostiseras med det så kallade ”hasardspelsyndrom”, enligt DSM-5 (Diagnostic and Statistic Manual for mental Disorders 5), måste personen uppfylla minst fyra av nio karaktärsdrag:

  1. Upptagenhet (Tänker personen ständigt på spel? Är den upptagen av att tänka på tidigare spel, planera framtida spel eller fundera över hur den ska fixa pengar att spela med?)
  2. Tolerans. (Behöver personen allt större summor för att få samma effekt av spänning och adrenalin?)
  3. Kontrollförlust. (Har personen svårt att kontrollera sitt spelande? Har denne försökt begränsa sig men misslyckats?)
  4. Abstinens. (Blir personen rastlös och lättretlig när den försöker begränsa sitt spelande eller försöka sluta spela helt?)
  5. Flykt. (Använder personen sitt spelande som en flykt från känslor av hjälplöshet, skuld, ångest och depression?)
  6. Jagar förluster. (Använder spelaren sitt spelande som en anledning för att vinna tillbaka tidigare förluster?)
  7. Lögner. (Ljuger personen om sitt spelande för sina nära och kära? Terapieter? Arbetet? Döljer den vidden av problemet med sitt spelande?)
  8. Sociala konsekvenser. (Har personen äventyrat viktiga nära relationer? Sin anställning? Har personen missat möjligheter till utbildning eller karriär på grund av sitt spelande?)
  9. Ekonomiskt beroende. (Använder personen sig av andra människor för att lösa ekonomiska krissituationer den har försatt sig i på grund av sitt spelande?)