Om oss

Vi är har själva haft nära och kära som blivit spelberoende. Vi vill hjälpa spelmissbrukare att sluta spela och vända på sina liv samt nära och kära som har blivit drabbad av dennes spelmissbruk. Vi är ett tiotals människor som har egna erfarenhet samt har någon nära som är spelmissbrukare som står bakom föreningen. Vi anser att möjligheterna att sluta blir enklare om man är ett team runt den som har missbruk.

Vi anser att information om problemspel och möjligheten att begära uteslutning på spelsidor är en viktig funktion för målsättningen att hjälpa människor sluta spela om pengar. På internet med den enkla tillgängligheten gör det svårare därför är det viktigt att vi tar steget fram och hjälper dom att bli avstängda från spel på nätet.

Strategi

  • Information och tips om hur man ska se om man har problem
  • Att det ska vara en röd linje som man ska följa när man väl har ett problem
  • Öka allmänhetens medvetenhet om spelberoende
  • Aktivt hjälpa personer som drabbats av spelberoende samt handledningen under denna period
  • Erbjuda stödsamtal